www.248pa.com-永利国际集团-官网

www.248pa.com校训-明德博学,自强有为
首页 | 周程表 | 正文 第三周周程表(3月15日-21日) 发布时间:2015-03-13

 

 

星期一(3.16

8:30       研究生复试工作会议

           地点:行政楼423  

参加人员:另行通知

1000     保密工作会议

           地点:行政楼423 

           参加人员:保密委员会成员

1430     党委会

地点:行政楼423 

参加人员:党委委员及相关列席人员 

星期二(3.17

15:00      校友会理事会会议

           地点:行政楼423  

参加人员:另行通知

 

 

通 知

1.其他会议详见会议安排表。

 

 

 

学校办公室

 2015313

  • 周程表